Litteraturliste

Litteratur til forældre med børn med særlige behov

Vejen videre - når dit barn har autisme 

af Jeanette og Michael Rothenborg. ”Vejen videre – når dit barn har autisme” er en håndsrækning til at få styr på tankerne og fornyede kræfter til at opbygge en hverdag, et familieliv og et liv sammen med sit barn.

I et lettilgængeligt sprog får forældre og pårørende den nødvendige viden til at reflektere over de enorme udfordringer, de står over for, og til at træffe deres egne beslutninger på et solidt grundlag.

Se mere her: http://forlaget-pressto.dk/shop/vejen-videre-naar-196p.html

Mor husk mig

Søskende til børn med ADHD og autisme eller andet handicap bliver ofte overset. Ny bog sætter fokus på problemstillingen. udgivet af Servicestyrelsen. kan købes på www.autisme.dk

Velkommen til Holland

 – Af Emily Pearl Kingsley, et digt om erfaringer fra livet med og opdragelsen af et barn med handicap. http://www.csv-esbjerg.esbjergkommune.dk/Velkommen/-quotVelkommen%20til%20Holland-quot%20-%20et%20digt%20til%20eftertanke.aspx

Wilbur, en møgunge af Renée Toft Simonsen: 

Anbefales at læse højt og snakke ud fra med sit barn ramt af ADHD samt søskende. Bogen om Wilbur er skrevet til børn med ADHD, deres klassekammerater og i det hele taget alle dem, de deler en hverdag med. Bogen kan købes i ADHD-foreningens butik på www.adhd.dk for kr. 75,-

Der er en løve inden i mig

Af Kristien Dieltiens og Marijke Klompmaker.  En historie, der kan åbne for en snak om, hvad ADHD er. Ikke kun med barnet, der har ADHD, men også med søskende, klassekammerater og venner. Tips til forældre, pædagoger og lærer om ADHD og om, hvordan man håndtere disse børn.

http://www.adhd.dk/index.php?id=16&tx_ttproducts_pi1[cat]=7&tx_ttproducts_pi1[backPID]=16&tx_ttproducts_pi1[product]=18&cHash=300cb259d1

Det eksplosive barn af Ross W. Greene

En praktisk brugsbog med masser af eksempler og konkrete anvisninger på, hvordan man praktiserer metoden: Samarbejdsbaseret Problemløsning.

http://www.adhd.dk/index.php?id=16&tx_ttproducts_pi1[cat]=7&tx_ttproducts_pi1[backPID]=16&tx_ttproducts_pi1[product]=21&cHash=28d366b3ed

Jeg er noget helt særligt

- at introducere børn og unge til deres autismespektrumsforstyrrelse

af Peter Vermeulen Udgivet 2001 Af Dansk psykologisk forlag

Barn i bevægelse

Af Lotte Gerdes – om at være forældre til et barn med OCD og ADHD/DAMP. Dagbog fra en mor. www.lottegerdes.dk. Bogen udgives af Forlaget Documentas.

Kære Gabriel

et brev af Halfdan W. Freihow. Et brev fra en far til hans søn. Forfatteren beskriver hverdagslivet med sin 10-årige søn Gabriel, der har fået den dobbelte diagnose atypisk autisme og AD/HD. Gyldendal, 2006

Tab og sorg

Det er meget traumatisk at blive klar over, at ens barn har en udviklingsforstyrrelse. Nyere forskning har påvist, at sorgen over dette aldrig helt forsvinder. I denne artikel redegøres for problemerne, ligesom der gives nogle praktiske råd om, hvordan man kan tackle disse følelsesmæssige reaktioner.

www.autisme.dk/dwn5399 (Side 3- 9)

Et rigtigt menneske
Af Gunilla Gerland, som beskriver sin opvækst og problem med at forstå sig selv, indtil hun bliver diagnosticeret med autisme, da hun er i 20'erne. Gunilla Gerland er meget velformuleret og selvreflekterende. Bogen er let læst og meget medrivende.

Opplæring av mennesker med forsinket utvikling
O. Ivar Løvaas beskriver hvordan man kan oplære mennesker med bl.a. autisme i at udvikle f.eks. sprog og skole- og sociale færdigheder. Bogen behandler blandt andet raseriudbrud, selvstimulering, problemadfærd og motivations- og koncentrationsproblemer og indeholder manualer til oplæring af en række forskellige færdigheder.
(www.gyldendal.no/akademisk)

Relationship Development Intervention with Young Children
RDI handler om at lære at blive en god ven. Bogen beskriver en række øvelser og lege, der går ud på at opøve de kompetencer, der skal mestres, for at man kan være en god ven. Eksempelvis opmærksomhed, korrekt adfærd, empati mv.
http://www.amazon.com/Relationship-Development-Intervention-Young-Children/dp/1843107147

Specielt om ADHD

Børn og unge med ADHD

af Dorte Damm og Per Hove Thomsen, er vel "grundbogen”, men en meget grundig indføring i emnet, herunder også omkring hvordan medicin virker.

http://www.adhd.dk/index.php?id=16&tx_ttproducts_pi1[cat]=7&tx_ttproducts_pi1[backPID]=16&tx_ttproducts_pi1[product]=19&cHash=cf43167a90

Værd at vide om børn med ADHD

pjece udgivet af Novartis, Udarbejdet af overlæge dr.med. Finn Ursin Knudsen. (tidligere Nils Blinkenberg)

http://www.novartis.dk/dokumenter/patientinformation/ns/born_med_adhd.pdf

Aspergers syndrom og ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse

af Overlæge Torben Isager og klinisk børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer http://boergedoessing.net/boerge.doessing.net/Grafik/diverse/Isage_artikel_2007.pdf

Børn med ADHD

Brochure fra ADHD foreningen. www.adhd.dk/fileadmin/dokumenter/boern/Boernepjecen_2008.pdf

Specielt om Aspergers

Aspergers syndrom – og hvad så?

Gunilla Gerland. Udgivet af Videnscenter for Autisme, 2004. 44 s. http://www.autisme.dk/default.asp?id=145103&action=show&ArticleID=16

Overlevelsesguide – for mennesker med Aspergers syndrom

Marc Segar. På dansk ved Aage Sinkbæk. www.autisme.dk/dwn4095

Livet ville ikke være det samme uden Jer

Om at være familie med to asperger børn Af Birgitte Bjørn Jensen

En beretning om at have to drenge med Asperger og Tourettes syndromer. Birgitte kommer hele vejen rundt om AS problematikken uden et eneste overflødigt ord på de 12 sider, der oprindeligt er et kursusforedrag. http://www.aspergerdk.org/toaspergere.htm

Specielt om autisme

Hverdagspædagogik – om visuel støtte til børn med autisme

Forfattere: Pernille Dyrbjerg og Maria Vedel

http://www.centerforautisme.dk/hverdagspdagogik_bog.6

Min ven Mads har autisme

Forfatter: Liz Hannah/Steve Lockett

Det kan være vanskeligt at forklare, hvad autisme er. Det er endnu sværere at forklare det til små børn. Men med Min ven Mads har autisme ved hånden er du godt på vej. Med enkle ord og farverige billeder fortæller forfatteren om nogle af de vanskeligheder, små børn med autisme har men også om, hvad de kan være gode til. http://www.autisme.dk/default.asp?id=145103&action=show&ArticleID=63

 

Comments