Meddelelser

Netværksmøder

indsendt 10. mar. 2019 05.00 af Forældreforening Gentofte

Hej
Der er fortsat mulighed for netværksmøder den første tirsdag i måneden kl. 20. Her kan du dele erfaringer med ligestillede.
Hvis du vil facilitere mødet og få nøgler, så kontakt Tine Meng <tine_meng@yahoo.com> 

Gentofte Frivilligcenter flytter

indsendt 10. mar. 2019 04.56 af Forældreforening Gentofte

Gentofte Forældreforening har haft til huse hos Gentofte Frivilligcenter på Smakkegårdsvej. Men nu flytter Frivilligcenteret til det nye Byens Hus på Hellerupvej, hvorfor vi flytter med!
Ny adresse
Hellerupvej 24, 1, 2900, 2900 Hellerup

Se omtale i Villabyerne
http://gentofte.lokalavisen.dk/nyheder/2019-01-25/-Frivilligcenter-flytter-ned-i-Byens-Hus-3994299.html 

Netværksmøde, tirsdag 5 juni kl 20

indsendt 5. jun. 2018 07.01 af Forældreforening Gentofte

Der er Netværksmøde tirsdag d. 5 juni kl 20 i Frivilligcenter på Smakkegårdsvej.


Café aften med oplæg om Low Arousel i Gentofte Forældreforening

indsendt 13. sep. 2017 12.36 af Forældreforening Gentofte

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 20.00

Gentofte Frivilligcenter, Smakkegårdsvej 71, Gentofte.

Oplæg om Low Arousal tilgangen v/ Jakob Kjærby Lentz

Siger dit barn ofte ”nej”, når du stiller krav?

Opstår der ofte konflikter i jeres hjem?

Der er hjælp at hente 😊 Kom til et spændende foredrag med Jakob Kjærby Lentz. Her kan du høre om Low Arousal tilgangen, som bl.a. tilbyder alternative metoder til skældud, straf og irettesættelser.

Se mere i vedhæftede invitation.

Fælles om Fritiden

indsendt 13. nov. 2016 10.55 af Forældreforening Gentofte

Opfølgning på sidste netværksmøde angående Fælles om Fritiden.
Hvis du/I ikke havde mulighed for at deltage til sidste netværksmøde, så kan I læse mere om Fælles om Fritidens støtte og vejledningstilbud på www.fællesomfritiden.dk.
Hvis I ønsker at høre mere om Fælles om Fritiden eller har nogle spørgsmål kan I skrive til faellesomfritiden@sumh.dk eller ringe til 30695059.
Hvis I ønsker en frivillig fritidsguide kan I tage kontakt til Christian på 39985051 eller chm@gentofte.dk.

Netværksmøde 1. november 2016

indsendt 13. okt. 2016 13.27 af Inger Thiersen   [ opdateret 13. okt. 2016 13.29 ]

Der afholdes netværksmøde den 1. november kl. 20 i Frivillig Centeret, Smakkegårdsvej 77.
Tema er inkluderende fællesskaber.

Kom og bidrag med dine erfaringer - både gode og dårlige!!

Der er normalt netværksmøde den første tirsdag i måneden .
Husk småpenge til betaling af kaffe mv. Mødet forventes at vare 2-3 timer. 

Huset på hovedet - en ny bog om at være forældre til et barn med særlige behov.

indsendt 8. sep. 2016 06.49 af Forældreforening Gentofte

Hvis der er interesse vil forfatter - og mor til et barn med særlige behov - gerne holde et oplæg på et netværksmøde.

Hvad gør man, når man står med et barn med særlige behov og
føler sig alene og ked af det? Hvordan lærer man at leve med de
særlige udfordringer og acceptere sine nye livsvilkår? Igennem en
række tankestrømme frigør Lykke Baran, sundhedsplejerske og
mor til et barn med særlige behov, alle de stærke og
modsatrettede følelser, som er forbundet med at få et barn, der
ikke er som de andres. Huset på hovedet sætter ord på de
uudtrykte tanker og følelser og inspirerer til, hvordan man finder
sig selv midt i den uoverskuelige række af diagnoser, tabubelagte
tanker og bekymringer om fremtiden og vender tristhed til accept.
Udkommer den 10. oktober.

Workshop i Medieret Læringserfaring og FIE

indsendt 18. jan. 2016 14.07 af Forældreforening Gentofte

En forældre har anbefalet denne workshop. 
Er du interesseret i at høre noget om Reuven Feueresteins arbejde og lære at bruge Medieret Læringserfaring i din dagligdag? Beskæftiger du dig professionelt med børn og unge? Er du far eller mor til et barn, der kæmper? Uanset om barnet er 2 eller 12, har en diagnose eller ej, så vil du få redskaber og gode ideer til, hvordan du kan hjælpe dit barn med Feuersteis Medieret Læringserfaring.

Medieret læringserfaring handler om kvaliteten af samspillet mellem “mediatoren” og barnet og bruges i forhold til alle aldersgrupper og udviklingsniveauer. Metoden benytter mange forskellige materialer til at udvikle barnets kognitive evner, der skal til for at lære. På den måde er Medieret læring et virkningsfuldt værktøj for bl.a. forældre.

Kurset giver dig ikke blot et grundlæggende kendskab til Feuersteins teorier og metode, du får også den flotte arbejdsbog med masser af inspiration og ideer til at arbejde videre med dit barn derhjemme.Træner er Kirsten Korning, som er bachelor i Uddannelsesvidenskab og studerer pæd. psyk på Århus Universitet. Kirsten har arbejdet med Feuersteins metode siden 2008 og har medieret mange - både børn og voksne - og ikke mindst hendes egen datter, som på 5 år gik fra en diagnose som svært retarderet uden potentioale til i dag at ligge blot 9 points under normalområdet.

Kurserne afholdes:

på Gentofte Hotel den 30. januar 2016 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

på Comwell Aarhus den 27. februar 2016 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

på Comwell Aalborg den 19. marts fra kl. 09.00 til kl. 16.00


Pris pr. deltager inkl. forplejning og håndbog, kr. 1550,- 

Netværksmøde tirsdag den 1. december

indsendt 29. nov. 2015 03.01 af Forældreforening Gentofte

Tirsdag den 1. december holder vi netværksmøde med fokus på fagligheden på specialskoler. Der vil være oplæg fra en forældre og derefter diskussion af emnet.
Netværksmødet afholdes i Frivilligcenteret på Smakkegårdsvej 71 kl. 20-22.

Netværksmøde 1. september kl. 20

indsendt 31. aug. 2015 08.28 af Forældreforening Gentofte

Så er vi i gang igen efter sommerferien med cafémøde i Frivilligcenteret i morgen.

 

Gentofte Kommune har foretaget nogle strukturelle ændringer og der er etableret nye udvalg om fællesskab, skolereform, inklusion og ungepolitik. Til mødet i morgen vil Kathia gennemgå den nye struktur og det vil blive diskuteret hvordan man kan få indflydelse på arbejdet.

 

Desuden er der inviteret til borgermøde den 17. september, hvor der bliver sat fokus på den pårørende som ressource. Dette vil Kathia også fortælle mere om.

Som sædvanligt vil der også blive tid til uformelt netværk.

 

Vi mødes i Friviligcenteret på Smakkegårdsvej 71 kl. 20.

1-10 of 166