Borgermøde - Ny handicappolitik 2013-16

indsendt 26. aug. 2013 07.03 af Kathia Schierning

29. august 2013 kl. 16.30 til 19.00
 i Rådhushallen - Gentofte Kommunes rådhus


Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune har i foråret vedtaget en ny handicappolitik for 2013-16. I den anledning vil vi gerne invitere alle interesserede til at debattere indsatsområder på handicapområdet.

Politikkens fokusområder er:

       ·         Tilgængelighed, information og digital kommunikation

       ·         Uddannelse, børne- og unge liv

       ·         Arbejdsliv

       ·         Bolig og lokalsamfund

       ·         Sundhed og trivsel

       ·         Kultur-, fritids- og foreningsliv

Ud fra politikkens mål vil vi gerne høre jeres forslag til, hvordan vi sammen kan opfylde de målsætninger, som er beskrevet i handicappolitikken.

Kom og vær med

Efter præsentationen af den nye handicappolitik, vil der være mulighed for at besøge stande, hvor man kan drøfte og komme med egne forslag til indsatser.

Som afrunding samler vi op de indkomne forslag og input.

Vi glæder os til at se jer!

Vi sørger for mad og drikke undervejs.


Program

·         Velkomst v/ Hans Toft

·         Ny handicappolitik v/ Hans Rasmussen

·         Besøg i tema-stande

·         Opsamling v/ Steen Suhr-Knudsen

·         Tak for i aften

Husk tilmelding

Tilmelding kan ske via handicappolitik.dk eller til Steen Suhr-Knudsen på ssk@gentofte.dk eller på tlf.: 39 98 50 18

Arrangør: Gentofte Kommune og Handicaprådet


Comments