Dialog med kommunen om vores erfaringer med inklusion.

indsendt 24. aug. 2011 12.48 af Forældreforening Gentofte

Vi har fået en invitation til at deltage i en dialog med kommunens Handicapråd. Emnet for dialogen er Inklusion. Mødet holdes torsdag d. 1 september kl 18:30 - 21:00

Tilmelding og sted - se vedhæftede.

Handicaprådet holder hvert år et borgermøde for at gøre status over årets indsatser og indsamle input og viden til næste års projekter. I år vil man
gerne tale om inklusion i en dialogbaseret form.

Handicaprådet vil meget gerne inddrage vores forældreforening aktivt i denne dialog, og gøre brug af vores viden og erfaringer.

Vi har her en direkte mulighed for at bidrage med erfaringer, ideer og forslag, som bliver taget med når der træffes beslutninger ved udmøntning af handicappolitikken i vores kommune.

Morten Boas og Suzanne Giehm  fra bestyrelsen stiller op med et oplæg. Der efterlyses vores erfaringer som forældre - så desto flere af os, der kan deltage - desto bedre. Det ville også vise at vores forældrenetværk er talstærkt og interesseret i dialog. Vi er faktisk lige rundt 100 familier i vores forening !

Hvis I ikke kan deltage - må I meget gerne sende ideer og forslag til vores email: gentofte.foraeldreforening@gmail.com  

Erfaringer, ideer og forslag er vigtige både at få fra de af os, der har børn på specialskoler - og de af os, hvor vores børn er inkluderet i ikke-special børnehaver/skoler - med forskellige støtte ordninger.

Ċ
Forældreforening Gentofte,
24. aug. 2011 12.54
Comments