Fælles om Fritiden

indsendt 13. nov. 2016 10.55 af Forældreforening Gentofte
Opfølgning på sidste netværksmøde angående Fælles om Fritiden.
Hvis du/I ikke havde mulighed for at deltage til sidste netværksmøde, så kan I læse mere om Fælles om Fritidens støtte og vejledningstilbud på www.fællesomfritiden.dk.
Hvis I ønsker at høre mere om Fælles om Fritiden eller har nogle spørgsmål kan I skrive til faellesomfritiden@sumh.dk eller ringe til 30695059.
Hvis I ønsker en frivillig fritidsguide kan I tage kontakt til Christian på 39985051 eller chm@gentofte.dk.

Comments