Ledige pladser til børn med særlige behov hos Gentofte Svømmeklub

indsendt 15. sep. 2013 14.16 af Forældreforening Gentofte

Gentofte Svømmeklub har flere forskellige tilbud til børn med særlige behov. Det ene hold er egnet for børn med fysiske handicaps, fx. spastikere.

Det andet hold egnet for børn med psykiske handicaps, fx. autisme.

I Kildeskovshallens 25 m bassin svømmer de lidt ældre børn med særlige behov, men som er selvhjulpne, og som kan svømme lidt. Fra ca. 10 år.

Inden du tilmelder dig et handicaphold, anbefales det, at du retter henvendelse tilkontor@gentofteswim.dk,så der kan finde det bedst egnede hold til dig.

Se mere på http://gentofte.klub-modul.dk/cms/TeamEnrollment.aspx?TeamNameID=152

Comments