Møde 1. april om teenage fritidstilbud

indsendt 19. feb. 2014 04.40 af Forældreforening Gentofte   [ opdateret 19. feb. 2014 04.41 ]
Inkluderende fritidstilbud til unge med særlige behov 

I Gentofte kommune er der allerede mange fritidstilbud til børn og unge, og desværre findes der pt. meget få tilbud til unge med særlige behov.
Vi er en gruppe forældre til teenageunge med særlige behov, som savner tilbud til vores børn/unge i fritiden. Alene i Gentofte Forældreforening er der tilknyttet 43 forældre, hvis børn er i teenageralderen og mange af disse savner et fritidstilbud som fx en klub eller fritidsaktivitet, hvor der bliver taget hensyn til disse unges særlige behov.

Den problemstilling vil vi gerne skabe en god debat om, sammen med forskellige interessenter som fx politikere, forvaltning, ungdomsskolen, Handicaprådet m.fl. Formålet med mødet vil være at få sat fokus på unges inklusion i klub- og fritidsinteresser, herunder formulering af konkrete forslag til etablering af et særligt klubtilbud i Gentofte kommune. For at inspirere og idéudvikle på sidstnævnte har vi inviteret Solveig Steen fra Center for Autisme til at komme med gode råd og praksiserfaringer. Solveig vil bl.a. bidrage med viden om, hvordan man kan oprette tilbud til de unge og hun har ligeledes indgående kendskab til, hvad de unge med særligt behov har af ønsker til tilbud, hvor de har lyst til at komme.

Vores hensigt er, at vi i fællesskab kan få oprettet et tilbud målrettet vores børn/unge og sat inklusionsdagsordenen ind i alle øvrige klub- og fritidstilbud i Gentofte kommune.

Deltagelse 
Mødet er den 1. april 2014 kl. 20-23 i Frivilligcenteret, Smakkegårdsvej 71.
Vi vil gerne have tilmelding på gentofte.foraeldreforening@gmail.com, men vigtigst er at du kommer. Medlemskab af foreningen er pt. gratis, og fås på www.gentofteforaeldreforening.dk eller på mødet.
Husk småpenge til betaling af kaffe mv. Mødet forventes at vare 2-3 timer.
Ċ
Forældreforening Gentofte,
19. feb. 2014 04.40
Comments