Møde med lokalpolitikere 5. november kl. 19

indsendt 1. nov. 2013 00.34 af Forældreforening Gentofte
Forældreforening inviterer lokalpolitikere i Gentofte Kommune til netværksmøde med vores medlemmer
tirsdag den 5. november 2013 kl. 19:00 OBS tidspunkt!!
i Gentofte Frivilligcenter, Smakkegårdsvej 71, Gentofte
Hver kandidat præsenterer dem selv og deres visioner for handicappolitikken særligt overfor børn med vanskeligheder i autismespektret og ADHD. Herefter vil der kunne stilles spørgsmål til kandidaterne og udvalgte emner vil b
live debatteret. Efter en kort pause vil der være individuel dialog mellem politikere og foreningens medlemmer i det omfang, det er muligt.
Tilmelding til gentofte.foraeldreforening@gmail.com 
Comments