Netværksmøde 3. februar kl. 20

indsendt 27. jan. 2015 10.46 af Inger Thiersen

Netværksmøde om faglighed i specialundervisningen

I november blev der holdt et møde i Gentofte Forældreforening omkring faglighed på specialskolerne. Mødet var meget velbesøgt og mange havde meget at berette omkring deres egen families oplevelser og der blev givet udtryk for forskellige holdninger, her er et udpluk:

 

* En deltager mente at det er ikke lovligt uden videre at fratage børnene undervisning i en række fag som biloogi, tysk, fransk, kemi, o.s.v.

* En far gav udtryk for at specialindervisningsområdet hænger fast i et 50 år gammelt tankegods fra dengang de første specialskoler blev dannet, nemlig at det er synd for disse børn og de skal skærmes for udfordringer.

* En mor undrede sig over at hendes barn som gik på MIR havde haft samme danskbog i 3 år.

* En far berettede om at have måttet klage til Statsforvaltningen for at hans barn kunne få undervisning i den fulde fagrække.

* En mor var forfærdet over mangel på hjælp i forbindelse med ordblindhed, og den manglende viden og kompetence vedrørende ordblindhed på skolerne.

* Der blev talt om at holde et nyt møde hvor vi prøver at organisere vores tanker og ønsker og derefter forsøger at få kommunen i tale.

 

Vi holder nu et nyt møde med det formål at opsummere de områder hvor vi mener at der bør ske ændringer. Håbet er så at vi snarest mødes igen, denne gang med deltagelse fra kommunen.

Kontaktperson: Tómas Gudmundsson <tgudmundsson1@gmail.com>

Comments