Ønsker fra Gentoftes forældre

indsendt 6. nov. 2013 23.43 af Forældreforening Gentofte   [ opdateret 7. nov. 2013 00.16 af Inger Thiersen ]
På mødet med lokalpolitikere kom mange gode ønsker frem fra forældre til børn med særlige behov i Gentofte kommune. Gentofte forældreforening dækker alle familier, der har et barn med særlige behov.Vi er over 150 familier i netværket, startet i november 2008.
 
Medlemmerne fra Gentofte Forældreforening udtrykte bl.a. ønske om: 
 • Et handicappet barn berører hele familien  
 • En samlet indgang for forældrene til kommunen - anker person, tovholder. Både et ønske om ikke at skifte sagsbehandler men også kommunens organisation. Hvem tager man fat i? Her kan en tovholder være central.
 • Samle kommunikation fra Kommunen til familierne og de mange gode tilbud. Foreningen vil gerne linke til nyheder, for at de bliver spredt ud til flere.
 • Fritidstilbud - ønske om flere individuelle tilbud, for de børn som ikke kan tage imod de mange almindelige tilbud.
 • Hjælp til forståelse i foreningslivet (frivillige trænere) og blandt andre forældre i klassen til at kunne rumme ASF-barnet 
 • Forældrekurser bør holdes i Gentofte - dels har vi gode fagfolk her som matcher de store foreningers kursustilbud og dels er et kursus i Jylland svært at deltage i, når barnet ikke nemt kan passes.
 • Stor ros til Käte Kalledsøe. Både for de kurser hun har faciliteret og også for den hjælp hun giver til forældre.
 • Skolereformens betydning for børn med ASF
 • Skoletilbud - som oftest OK (med udsving) dog med fokus på støttetilbud generelt 
 • Skole - overgang til mellemtrinnet er en stor mundfuld for alle børn og meget voldsomt for børn med særlige behov. Her skal støtten intensiveres, da voksenstyringen forsvinder og de "bør" kunne klare sig selv. 
 • Kompetence centre, god feedback om Rummet. Men forældre finder det svært, at få Rummets kompetencer ud på de andre skoler. Der er stor tilgang til Skovgaardsskolen Rummet, men hvad med de andre skolers børn?
 • Visitation. Synlighed.
 • Tættere dialog, så politikere og forvaltning bedre kan forstå forældrenes daglige udfordring
 • Sagsbehandlere virker overbelastede (synspunkt fra forældre)
Generelt udtrykte flere, at Gentofte Kommune udøver en god service over for familier med børn med særlige behov, men der er altid plads til forbedring.
 
Tak til de fremmødte politikere:
Tak for et godt møde!
Bestyrelsen
v/ Suzanne Giehm, Morten Boas, Kathia Schierning & Inger Thiersen
 
Comments