Praktiske hjælpemidler

Praktiske hjælpemidler

Boardmaker

Dal-Pres 47 38 33 40 www.dal-pres.dk eller

Boardmaker er et program til at designe og oprette symbolbaseret materiale og kommunikationstavler. Der er tale om et computerprogram med tegnede billeder, som kan laves med eller uden farver.

Kursus i Boardmaker

Kommunikationscenteret, www.kc-hil.dk

Skansevej 2D - 3400 Hillerød - T: 48 24 22 00 –

www.kc-hil.dk/ydelserboern/undervisningogvejledningafforaeldreogandre

Piktogrammer

Specialpædagogisk forlag 97 12 84 83 www.spf-herning.dk

PIC-databasen kan kombineres med Boardmaker eller Word.

Trin for Trin

Specialpædagogisk forlag 97 12 84 83

Dagkort

v/ Tyge Salvia

I går, i dag i morgen – er skemabilleder, velegnede til personer der kan klare detaljer. Ideelt til indarbejdelse af tidsbegreber.

LMU materialer, døveskolerne materiale laboratorium. http://shop.matcen.dk/product.asp?product=2293

Børnelesagerkort

Til børn under 10 år. Kortet giver ret til rabat for en nødvendig handicapledsager på en række kulturinstitutioner samt seværdigheder og attraktioner.
 

PDA

 –lommecomputer til dagskema mv.

Do2learn

www.do2learn.com engelsk site,

meget nuanceret, spil og 2 størrelser. Bøger, piktogrammer, kalender-opgaver, læringsspil & software.

Hjemmeside med div. piktogrammer, spil og leg som kan downloades gratis.

Hvasko

Pædagogisk vejledning. Se navnlig på Idé katalog med sociale historier, skemaer, og materialer.

www.hvasko.dk

Kugledyne

Protac A/S, 8000 Aarhus C, 86 19 41 03, www.protac.dk e-mail: protac@protac.dk

Protac kugledynen er et beroligende og sansestimulerende hjælpemiddel som er med til at give øget kropsbevidsthed. Kugledynen øger fornemmelsen af kroppens grænser og giver tryghed.
Mennesker med ADHD har ofte en motorisk uro, der gør at de har svært ved at slappe af og ikke mindst svært ved at sove/falde i søvn. Det er ret generelt for mennesker med ADHD at de har sværere ved at fornemme kroppens grænser end andre og at det er med til at skabe den motoriske uro som de har. Kugledynen hjælper med at stimulere følesansen og muskel og ledsansen, der hjælper til at mærke sig selv bedre og er derfor med til at skabe en ro over kroppen. Det vil sige at de har lettere ved at finde ro og derved også hjælper til både at falde betydelig hurtigere til ro end normalt og hjælper med en bedre søvn. En dårlig søvn er ofte med til at man har mindre energi dagen efter og at man derfor er mere ukoncentreret og mindre oplagt.
 
KAT-kassen

KAT-kassen er et et værktøj til personer, der hjælper med at kommunikere om følelser, tanker og adfærd, der øger indsigt og letter dialogen. KAT-kassen er såvel en systematisk metode til at håndtere en samtale, som et idekatalog der kan bruges fleksibelt i kombination og hver for sig i et utal af forskellige sammenhænge.

KAT-kassen kan bruges af forældre, lærere, pædagoger, psykologer og fagfolk som arbejder med børn, unge og voksne, hvor det er i centrum at udvikle sin selvforståelse, forståelsen af andre og adfærd samt ændre det sociale samspil mod mere hensigtsmæssige samværsformer.

www.cat-kit.com

FDB indkøbskort og madopskrifter

FDB – undervisningsafdeling, Vallensbæk Torvevej 9 - DK-2620 Albertslund - 39 47 00 00

'Indkøbsseddel i billeder' er et materiale, der kan gøre hverdagen lettere for svage læsere, udviklingshæmmede og fremmedsprogede. Materialet er egnet til såvel planlægning af indkøb og som støtte i sprogindlæringen mv.

http://www.fdb.dk/skolekontakten/materialer/seallematerialer/Sider/indkobsseddelibilleder.aspx

Desuden har de "Billedopskrifter i kæmpeformat", der er en serie opskrifter til børn. Billederne kan hænges op, så mange kan se forløbet i dem samtidig.

Brug af kamera

– digitalt eller Poloraid

Æggeur

Købes i isenkræmmer, supermarked mv.

TimeTimer

hjælper til tidsforståelse. De henvender sig til alle der har brug for en håndsrækning, som husketavle eller fordi man har et reelt behov for piktogrammer og mere støtte. Hjælpemiddelinstituttet. 41 91 81 67
Manglende tidsforståelse skaber let stress, dårlig koncentration, de sociale relationer påvirkes, osv. Med TimeTimer trænes tidsforståelse med synets hjælp. Se hvor lang tid man har til at klare en opgave eller hvornår man skal afsted.  www.hmi-basen.dk/r4x.asp?linktype=iso&linkinfo=22278901

Computerspil

Udlån af computerspil til børn med handicap. www.ordblind.com/udviklng.html

Man kan låne »spil« i 2 mdr. ad gangen, og kataloget er meget overskueligt opsat efter udviklingsalder og kategorier. Kontakt Solbakkens Teknologiafdeling.

Tegneserie-samtaler

er en interaktionsmetode mellem to eller flere personer, der inddrager enkelte symboler og figurtegninger om hvad personerne gør, tænker og føler. Tegneserie-samtaler hjælper personer med autisme til at forstå og følge med i de hurtige vekselvirkninger af information og signaler, der opstår i løbet af en samtale. Ved at sætte tempoet ned og samtidig visualisere elementer i samtalen, øger man sandsynligheden for, at et barn kan opnå kontrol og kompetence i en social situation.

Læs mere her www.cfustork.dk/546986BA-59FA-4D5D-94B9-D360CEC047B1

Sociale historier

Sociale historier, eller "social stories", er opfundet af amerikaneren Carol Gray, der arbejder med børn med AST på en skole i Michigan i USA.

Sociale historier er individuelt baseret og bruges både i hjemmet og ved siden af undervisningen. Sociale historier kan bruges til at lære et barn med AST at gebærde sig i forskellige sociale situationer. Metoden bruges til børn med talesprog, som også kan læse nemme tekster. Metoden virker også for voksne med Aspergers syndrom.

En social historie er en lille fortælling om en social situation, barnet kan have svært ved. Det kan for eksempel være at børste tænder, at tage i mod en ny vikar i skolen, eller at gå i seng om aftenen. Den sociale historie fortæller barnet, hvad der skal ske i en bestemt social situation, og hvorfor det sker. Historien er fortalt fra barnets synsvinkel og sværhedsgraden indrettes efter barnet.

Læs mere her:  www.sammenmodmobning.dk/socialehistorier

 

Comments