Specialundervisning

 
 

Gentoftes Kompetencecentre

Specialtilbud i Gentofte

Specialskoler i Hovedstadsregionen

På Spuvo er der en oversigt over flere typer specialundervisningstilbud i Hovedstadsregionen: 
 
 
 

AST Velkommen

AST Velkommen er et projekt med 12 skoler med det overornede mål at skabe autismevenlige inklusionsmiljøer
 
 
 
 

Regler for visitation til specialtilbud i skoler og børnehave - se oversigt fra netværksmøde.
Specialundervisning i Gentofte Kommune - link til kommunens hjemmeside
 

Skoleerfaringer

Gentofte Kommune  
Skole Lidt om skolen
Søgårdsskolen
C. L. Ibsens Vej 3
2820 Gentofte
Center/specialskole for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.
Kompetencecenter Søgårdsskolen er kommunens specialskole og er et tilbud til børn med særlige behov, overvejende med generelle indlæringsvanskeligheder samt for med børn inden for autismespekteret, børn med Downsyndrom og lettere fysiske handicaps. Som kompetencecenter har Søgårdsskolen til opgave at vejlede kommunens øvrige skoler samt kompetencecentre med særlig viden inden for specialundervisningsområdet
www.soegaardsskolen.dk   
Kontaktforældre  
Lars Bækgaard, lars.baekgaard@gmail.com (dreng 12 år)  
Anne-Mette Kaas, am.kaas@privat.dk (dreng 12 år)  
   
MIR
MIR's tre afdelinger er centralt beliggende i henholdsvis Lyngby (en afdeling) og Gentofte (2 afdelinger).
MIR 1
Hjortholmsvej 7
2800 Lyngby
Som et skole- og behandlingstilbud tager vi imod unge i alderen 6-16, drenge såvel som piger, som pt. ikke kan rummes i folkeskolen.
MIR 2
Lyngbyvej 395
2820 Gentofte
Elever fra 12 til 16 år.
MIR 3
Brogårdsvej 48
2820 Gentofte
 
www.askovgaarden.dk/?p=sites/system_navi&edit=&sub=38&m=yes 
 
   
Skovgårdsskolen
Skovgårdsvej 56
2920 Charlottenlund
3998 5200
Rummet - Center for børn med vanskeligheder inden for autismespektret.
Kompetencecenter Rummet har til opgave at tilbyde specialpædagogisk støtte og undervisning til børn med vanskeligheder inden for autismespektret, således at børnene kan forblive tilknyttet en klasse samtidig med at den nødvendige støtte til udvikling og læring er til stede. Rummet er beliggende på Skovgårdsskolen. 
www.skovgaardsskolen.dk   
Kontaktforældre  
Suzanne Giehms, suzannegiehm@gmail.com (dreng 15 år)
 
   
Hellerup Skole
Dessaus Boulevard 10
2900 Hellerup
39 15 40 40 
Nordstjernen - Center for børn med socialkognitive vanskeligheder – f.eks. ADHD
Kompetencecenter Nordstjernen har til opgave at tilbyde børn med socialkognitive vanskeligheder fra 0. – 3. klassetrin specialundervisning og fritid i et overskueligt og trygt miljø, samtidig med at den større skoles muligheder for inkluderende pædagogik er til stede. 
www.hellerupskole.dk   
Kontaktforældre  
Inger Thiersen, thiersen@mail.dk (dreng 10 år)
 
   
Gentofte Skole
Baunegaardsvej 33
2820 Gentofte
39 65 02 28
Satellitten - Center for børn med vanskeligheder af læringsmæssig - og social art
Kompetencecenter Satellitten har til opgave at støtte børn, der har svært ved at indgå og fungere i en almindelig klassesammenhæng. Børnene har det oftest svært i de sociale samspil og har læringsmæssige vanskeligheder. Satellittens har til opgave at skabe miljøer og udvikle metoder, der kan fastholde og inkludere børn med disse vanskeligheder i det almindelige skolemiljø. Satellitten er beliggende på Gentofte Skole. 
www.gentofte.gentofte-skoler.dk  
   
Ungdomsskolen
Bregnegårdsvej 21 B
2900 Hellerup
39 98 54 00
Dyslexia - Center for børn og unge med svære læsevanskeligheder
Kompetencecenter Dyslexia har til opgave at styrke indsatsen i forhold til børn og unge med svære læsevanskeligheder, herunder ordblindhed. Centeret er beliggende på Gentofte Ungdomsskole
   
Gladsaxe Kommune  
Skole Lidt om skolen
Bakkeskolen
Bakkeskolen er en specialskole for børn med autisme, som samtidig har moderate til svære indlæringsvanskeligheder. Skolen er et helhedstilbud, hvor skole og fritidshjem er samordnet som en fælles indsats.
www.bakke.skoleintra.dk   
   
Sofieskolen
Sofieskolen tilbyder børnehave, skole, fritidsordning og boafdeling for børn og unge med autisme. Børn optages fra 2-3 års alderen op til 18 år. Sofieskolen arbejder med at give børnene mulighed for en optimal udvikling, ved at sikre en høj grad af sammenhæng og helhed for det enkelte barn.
   
Lille Mørkhøj
Skolen består for tiden af tre klasser med otte elever i hver. Til hver klasse er tilknyttet to lærere og to pædagoger. Børn der bliver indskrevet på skolen er i alderen 6-11 år.
   
Bøgestrøm
Bøgestrøm Skole er en specialkostskole med klasser fra børnehaveklasse til 6. klassetrin. Skolens tilbud er rettet mod elever i folkeskolen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, som det kommunale undervisningstilbud ikke kan klare.
   
Lundevang skole
Lundevang skole er Gladsaxe kommunes skole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
   
Atheneskolen
Rosenkæret 22B
2860 Søborg
 3373 1911
Skolens målgruppe er højtbegavede børn. Målgruppen omfatter børn der er generelt højt begavede eller er højtbegavede på et særligt område.
www.athene-skolen.dk 
 

Efterskoler

På Efterskoleforenings interaktive kort kan du få vist de Efterskoler, der har særlige tilbud til unge med ADHD og Asperger