Medlem

Indmeldelse sendes til foreningens mail adresse: gentofte.foraeldreforening@gmail.com
Bestyrelsen har på generalforsamlingen besluttet, at kontingent for 2014 skal være 0 kr.
Der vil i stedet søges fonde til dækning af større udgifter til foredragsholdere, projektor, lærred mv., og hvis det er påkrævet, vil der blive afkrævet entré ved særlige arrangementer.
ĉ
Forældreforening Gentofte,
15. maj 2014 07.07
Comments